Tungkol sa Tagahanap ng Resources Tungkol sa COVID

Ginawa ang Chicago COVID Resource Finder para tulungan ang mga tao kumuha ng bagong, beripikadong impormasyon sa Chicago at Cook County habang may pandemya ng coronavirus

Ang website na ito ay ginawa at inuupdate ng City Bureau, isang pahayagang NGO sa South Side ng Chicago na walang kinikilingan. Ang misyon namin ay ipag-samasama ang mga komunidad para gumawa ng mas patas at mas epektibong media.

Iuupdate ang website na ito at isasalin sa iba’t ibang lenguwahe. Kung gustong magbigay mungkahi, o ng koreksyon o ng balita, magpunta dito o mag-email sa info@citybureau.org.

Gusto mo bang mabasa ang resource na ito sa text?

I-text ang “covid” sa (312) 436-2280 para makuha ang listahan ng rekurso

Nag-aalala ka ba sa internet?

Ang City Bureau at ibang lokal na organisasyon ay nagtutulungan para ihatid ang impormasyon sa mga komunidad. Bilang bahagi ng Information Aid Network project, nakikiusap kami sa mga miyembro ng komunidad na may limitadong internet na tumulong sa pagpatunay ng tsismis, sumagot ng mga tanong at ipakilala ang mga tao sa lokal na periyodista. Kung nais mo sumali sa Information Aid Network, ilagay ang iyong pangalan dito.

Pagpapasalamat

Nagpapasalamat kami sa tulong ng aming mga partner sa komunidad kasama na ang: Chicago United for Equity, Rohingya Cultural Center, West Side United, Organized Communities Against Deportations, The Middle Eastern Immigrant and Refugee Alliance (MIRA), Austin Coming Together, The Goodie Shop at The Firehouse Community Arts Center. Kinolekta ng Editorial Team ng City Bureau ang mga orihinal na panunuri. Salamat rin sa mga listahang ginawa ng City of Chicago, Clock Club Chicasgo, South Side Weekly, West Side United, Accion at ICIRR."